Rond en rond

Rond en rond en rond en rond gaat Joerie

Nageltjes tikken, tik, tik, tik, op het parket

Uiteindelijk vind ze haar draai in mijn bed

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts