Love is

Het onvermijdelijke onder ogen zien en haar (wanhopig) proberen te beschermen. Ik kan alleen maar huilen omdat ik faal en zo hopeloos tekort schiet. Maar ik zal al m'n moed bijeen rapen en doen wat gedaan moet worden. Waarom kent het leven toch zo'n rafelig einde?

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square