Nour en Sham

Nour en Sham komen uit Syrië. Sham zegt; 'Als je mijn naam niet kunt onthouden, denk dan maar aan jam'. Ze worden heen en weer geslingerd tussen hun land van herkomst en het land waar ze onderdak kregen. Ze willen hier zijn, maar ze willen ook daar zijn.

Hier hun gedicht

HIER en DAAR

HIER is school leuk; je mag praten en zelfs iets uitleggen aan een ander als die iets niet snapt.

DAAR zijn onze ooms en tantes, neefjes en nichtjes.

HIER gaan we sporten op donderdag. Dan dragen we een helm met een beker erop waar water in zit.

DAAR zijn veel kleurige en geurige bloemen.

HIER kun je je zwemdiploma's halen. We zijn al bij C.

DAAR is de buurvrouw die we missen.

HIER zijn de mensen aardig.

DAAR schijnt zomers de zon.

HIER willen we later zuster worden.

DAAR willen we naar toe als de oorlog over is.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square