Brussel tolerant!

Zwervend door Brussel viel mij deze muurschildering op van twee vrienden die omarmd over straat lopen. De jongens op de voorgrond lijken zich daar helemaal in te herkennen. In Brussel lijkt het geen probleem te zijn als affectie openlijk getoond wordt. Een mooi geval van tolerantie. Al staat dit wel in schril contrast met de militairen die door de binnenstad patrouilleren i.v.m. terroristendreiging.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square