Jerry en Daisy

Jerry en zijn hondje Daisy uit Homosassa, Florida. Jerry kiest voor Trump. Waarom? Hij ziet in Trump een sterke leider die geen blad voor de mond neemt, een succesvolle zakenman maar vooral iemand die NIET het huidige establishment vertegenwoordigt. Datzelfde establishment waar hij zich niet serieus genomen door voelt.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts