Trump en Hillary

Vanuit Florida wil ik het opmerkelijke van Amerika laten zien. Om te beginnen met Trump en Hillary. Ze zijn het gesprek van de dag. De tegenstellingen konden niet groter zijn en de overtuigingen niet dieper. Om hun voorkeur te blijken plaatsen mensen borden in de tuin. Het mag duidelijk zijn dat deze bewoner van een trailerhome, voor Donald Trump zal kiezen en Hillary naar de gevangenis wenst.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square