Straatfotografie 1

Wat ik leer van presenteren en wat anderen leren van mijn presentatie.

Gisteravond was ik te gast bij de fotovereniging F70 in Rijswijk. Ik was uitgenodigd om te vertellen over mijn werk, wat ik graag en met enthousiasme doe. Nu is het vleiend om over je eigen foto's te mogen vertellen maar het blijft natuurlijk de vraag wat anderen daar aan hebben? Wat valt er van elkaar te leren?

Schieten in de hoop het moment te framen

Uit de discussie die ontstond n.a.v. mijn straatfotografie bleken er hele verschillende benaderingen te zijn. Een daarvan is de snelle snapshot; zodra je iets interessants ziet 'schiet' je. In mijn beleving ben je dan altijd te laat. Zodra ik iets opmerkelijks zie gebeuren had ik klaar willen staan, mijn instellingen al lang gecontroleerd willen hebben. Het snelle schieten in de hoop een voltreffer te hebben is niet voor mij weggelegd. Dat het prachtige en vooral dynamische resultaten kan opleveren, bewijst Gary Weinogrand. Mijn benadering is echter totaal tegenovergesteld; ik anticipeer op een gebeurtenis die zich mogelijk zou kunnen voltrekken. Ik heb geen idee welke gebeurtenis dat is en of die zich überhaupt voor gaat doen, maar dat maakt het juist zo spannend. Ik ben een geduldige jager.

Straatfotografie is jagen.

Graag mag ik naar vreemde steden en verre oorden reizen (Rotterdam of Groningen tellen overigens ook) en daar uren rondlopen op zoek naar....Ja, naar wat eigenlijk? Naar het absurde van het moment. Want de realiteit is absurder dan mijn verbeelding kan verzinnen. Dat ene moment waarop alles lijkt samen te vallen, dat is waar ik op jaag. Laat ik beschrijven hoe ik te werk ga.

* Bepaal je jachtgebied

In eerste instantie bepaal ik mijn 'jachtgebied'. Daarbij bekijk ik de stad als ware het een decor in een theaterstuk. Wat daarbij van belang is dat er sprake is van een 'platte' opbouw, dus geen perspectief. Ook de lucht laat ik buiten beschouwing, ik sluit het beeld min of meer af.

* Zie het licht

Een tweede en zeer belangrijk ingrediënt is het licht. De grijze, loden, Nederlandse luchten zijn niet geschikt. Hard zonlicht, dramatisch en theatraal is gewenst. Bij voorkeur heb ik licht dat niet de hele locatie verlicht maar slechts een deel, zodat het de werking krijgt van een theaterspot. In dat licht, die smalle streep, in die lichtvlek zou zich mogelijk 'iets' kunnen voordoen.

Bij deze een locatie waar zich een 'klein drama' voltrekt. De man is in de spotlight. De naakte paspoppen zonder bovenlijf zouden wel eens de reden kunnen zijn waardoor hij zijn hoofd 'verloren heeft'. Amsterdam, Nieuwe Hoogstraat.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square