Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Absolute waarheid

"ik fotografeer zoals de werkelijkheid is. Puur" Een uitspraak van menig fotograaf om zichzelf aan te prijzen. Maar is het überhaupt mogelijk de werkelijkheid te fotograferen zoals deze is? Dat zou betekenen dat er een objectieve, absolute waarheid bestaat. De enige absolute waarheid is God en zelfs daar is nogal veel discussie over. Over de interpretatie van die ene God is al eeuwenlang verschil van inzicht. En ik heb ook niet de indruk dat degenen die de 'werkelijkheid willen fotograferen zoals die is', God in beeld willen brengen.

Perceptie

Maar wat bedoelen ze dan? De ervaring leert dat degenen die de werkelijkheid 'puur' in beeld willen brengen, sterk overtuigd zijn van hun eigen denkbeelden. Zoals zij de wereld ervaren, dat is de waarheid. Ja, hun waarheid! Ze hebben het sterke gevoel dat er geen sprake is van interpretatie, dat ze objectief zijn, dat hun achtergronden, opvoeding, cultuur, overtuigingen en voorkeuren geen rol spelen. Niets is minder waar.

Wij leren van jongs af aan, op een bepaalde manier naar beeld te kijken.

Mooie onderwerpen

Wij leren wat 'mooie' onderwerpen zijn. Zonsondergangen blijven eindeloos op het internet verschijnen. Bloemen, baby's en poezen zullen onze harten blijven vertederen.En zelfs als je een abstract begrip als 'vrede' verbeeld ziet, is dat onmiskenbaar de vredesduif

Wij leren ook dat een foto scherp moet zijn, goed belicht - doortekend in de donkere en heldere partijen.

Wij leren ook dat het belangrijk is om te laten zien wat het onderwerp is. En dus fotograferen we fysieke dingen; een bloem, een mens, een gebouw.

Wij leren een beeld te lezen van linksboven naar rechtsonder.

Wij leren de wereld zoals wij die (menen te) kennen, vast te leggen. En zo bevestigen we wat we al weten. Dat is wel zo vertrouwd en veilig. En we hebben het ook nodig om afspraken te maken over hoe de wereld in elkaar zit. Daar is onze culturele identiteit en onze maatschappij op gebaseerd. Echter, vasthouden aan diezelfde conventies maakt dat we minder creatief zullen denken, want daarvoor is het nodig om bestaande afspraken open te breken en nieuwe verbanden te leggen.

Conventies

Als we dus kunnen accepteren dat we de wereld aanschouwen vanuit een heel stelsel van conventies, dan is er wellicht hoop om de wereld op andere manieren te zien. Hoe angstig en vervreemdend dat ook mag aanvoelen, het is ook opwindend. Als we ons open stellen zouden we dan 'achter' de fysieke werkelijkheid kunnen kijken? Of blijft een foto van een ding slechts een representatie van de fysieke vorm, of kunnen we een andere betekenis vastleggen? Zoals bijv. de essentie van het ding, een sfeer, een ideaal, een (spirituele) ervaring.

Zouden we schoonheid in het triviale kunnen ontdekken? Zouden we nieuwe verbanden kunnen ontdekken?

Ik zie, ik zie.

Veel vragen die mij bezighouden en waar ik antwoorden op zoek. Als fotograaf is licht mijn medium en derhalve onderzoek ik hoe licht zich gedraagt en willekeurige vormen creëert. Daarbij wil ik uitdrukkelijk voorbij gaan aan het voorwerp. Dan zou ik nl. niet het licht fotograferen maar het voorwerp, dat zichtbaar wordt door het gereflecteerde licht.

Uiteraard heeft licht geen bedoeling, geen mening, uitgangspunt of doel. Het is er gewoon. Ik ben degene die betekenis geeft. Het is mijn interpretatie, mijn perceptie. En de betekenis die ik er aan geef, kan totaal verschillen van die van een ander.

Bijgevoegd twee beelden. Een foto van een vuilnisbak omringd door graffiti. Niet bepaald een romantisch en gangbaar onderwerp voor een weekendje Brussel, en een foto van een lichtvlek die, wat mij betreft op een prehistorisch dier lijkt.

Wat zie jij?

Meer zien? https://www.simonehenken.com/art

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square