Meervoudige interpretaties

Voortbordurend op mijn vorige overpeinzing over de vraag of je de 'waarheid' in beeld kunt brengen, of dat er altijd sprake is van verregaande subjectiviteit die het beeld betekenis(sen) geeft:

Eendimensionaal

Als het beeld slechts voor 1 uitleg vatbaar is, dan is deze plat, eendimensionaal. What you see is what you get. Niet meer dan dat. Wel zo helder en voor weinig misverstanden vatbaar. Maar het is tegelijk ook ongelofelijk saai, want de verbeelding wordt niet geprikkeld.

Als het beeld voor meerdere interpretaties vatbaar is, zet dat ons creatieve brein aan het werk. Er valt iets te ontdekken, iets te leren, iets te beleven.

Meervoudige interpretaties

Op mijn zoektocht naar het vormgeven van het onderwerp over abortus die Kroatische vrouwen hebben ondergaan, ben ik aan het experimenteren. Een van thema's is: het zoeken naar advies door jonge vrouwen als ze voor de keuze komen te staan om wel of geen abortus te laten plegen. Waar kunnen ze terecht voor advies: bij hun familie, bij medici, bij voorlichters op het gebied geboortecontrole, bij politici die hun belangen behartigen, bij juristen die hun rechten verdedigen? En wat is dat advies dan waard? Helpt het ze een overwogen beslissing te maken of brengt het ze in een isolement vanwege het stigmatiserende karakter?

Aangezien de vrouwen niet in beeld willen i.v.m. privacy en ook medici en politici hier erg terughoudend in zijn, moet ik naar andere vormgevingsmiddelen zoeken. Uiteraard zou ik een persoon in een witte jas, in een klinische omgeving aan een vrouw advies kunnen laten geven. Een stockfoto kan in veel gevallen toepasselijk zijn. Maar een stockfoto staat ver af van de emotionele geladenheid van het onderwerp. Het is te eendimensionaal.

Voorbij de fysieke werkelijkheid

En dan heb ik nu een probleem. Het onderwerp kent vele aspecten: jonge vrouwen die raad zoeken, ouderen die raad geven - goed dan wel kwaad- over een onderwerp dat van levensbelang is voor zowel de moeder als het ongeboren kind. Als ik dan geen 'dingen' kan fotograferen en voorbij die fysieke werkelijkheid moet kijken, helpt het me als ik inkt- of lichtvlekken fotografeer die voor meerdere uitleg vatbaar zijn? Benader ik dan meer de essentie van het onderwerp?

Bij deze een foto (hoe schilderachtig ook, het is fotografie...)

In mijn beleving zie ik een jonge vrouw maar ook een oude, tandeloze vrouw met een slangentong en een vriendelijke oude dame met een open blik. De vorm van een doodshoofd is latent aanwezig rechts bovenin.

Graag hoor ik jullie mening.

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Photographic designer specialized in portraits, advertisements and long term projects with social relevance. Amsterdam, Netherlands (31) 06 50455055