Fotografisch vormgever gespecialiseerd in portretten, campagnes en lange-termijn-projecten met een sociale relevantie. Amsterdam (31) 06 50455055

20160226

This is a story about love. It's about my profound connection with a little dog, Joerie. Exhibition Uitvaartmuseum Amsterdam 2019/2020

Go to link